نظر شما در مورد فیلم کاتیوشا
(92.69%) 165
فوق العاده
(2.247%) 4
عالی
(1.123%) 2
خوب
(3.932%) 7
بد

تعداد شرکت کنندگان : 178