نظر شما درباره فیلم مغزهای کوچک زنگ زده؟
(59.25%) 16
عالی
(14.81%) 4
خوب
(25.92%) 7
بد

تعداد شرکت کنندگان : 27