«

آموزش زبان انگلیسی وکب استارتر: دلیل انگلیسی حرف نزدن ایرانیان مشخص شد!

»
وب سایت سیما دانلود در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند.
خرید

آموزش زبان انگلیسی وکب استارتر: دلیل انگلیسی حرف نزدن ایرانیان مشخص شد!

آموزش زبان انگلیسی وکب استارتر: دلیل انگلیسی حرف نزدن ایرانیان مشخص شد!    دلیل اصلی اینکه کلی کلمه حفظ کرده اید و دامنه لغتت خوب است ولی نمیتوانی کلمه هارا به درستی کنار هم بگذاری، سه مورد ا...

دلیل اصلی اینکه کلی کلمه حفظ کرده اید و دامنه لغتت خوب است ولی نمیتوانی کلمه هارا به درستی کنار هم بگذاری، سه مورد است:

  1. نقش هر کلمه در جمله را نمیدانی!
  2. ترتیب قرار گرفتن کلمات توی جمله را بلد نیستی!
  3. کلمه به کلمه نباید ترجمه کنی و کار ببری !

 

مثال را ببین کلمای مثل close

در جمله میتواند هم فعل باشد، هم صفت، هم اسم،. اگر صفت باشد معنیش میشود "نزدیک".

 اگر فعل باشد معنیش میشود "نزدیک شدن".

اگر اسم باشد میشود "انتها".

 

 حتی ممکن است معنیهای دیگری هم داشته باشد.

Our heads were close together.

 سرهایمان به هم نزدیک بودند.(صفت)

 

Close to me.

به من نزدیک شو.(فعل)

 

At the close of the meeting.

در انتهای جلسه (اسم)

 

اگر بدانی بعد از فاعل are/is/am میاید بعدش فعل با ing  خیلی راحت جمله ی زیر را به کار میبری

I am teaching.

من دارم تدریس میکنم.

 

عبارتی مثل give up  را در نظر بگیر:

 up  میشه "بالا و give    یعنی  "دادن"  

اینجوری ترجمه میکنی "بالا دادن" درحالی که باید همش روبا هم ترجمه کنی که میشه "انصراف دادن".

 

چرا بعضی کلمه ها یه جور نوشته میشن ولی یه جور دیگه تلفظ میشن؟

 

انگلیسی از قواعد آوایی پیروی نمیکنه چون یک زبان آوایی نیست. بنابراین بیشتر وقتا شما کلمه ها رو به شکلی که نوشته شده تلفظ نمیکنین.

برای مثال:

 

I am reading a novel.

I read a novel.

 

در هر دو جمله read املای یکسان داره اما تلفظ های متفاوت. من همه ی مواردی که اینجوری هستن و باید یاد بگیری رو برات توی کلاس های ویدیوییم آماده کردم. ❤

 

برای دریافت پنج جلسه رایگان کلاس زبان به بهترین روش آموزش زبان انگلیسی با وکب استارتر و Englishclub  و learnenglish.de مراجعه کنین.

 

 

ديدگاه های ارسال شده است

  • بهزاد1401/12/10
    خیلی عالی آموزش زبانعالی