«

دانلود رایگان رئالیتی شو پدر خوانده

»
وب سایت سیما دانلود در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند.
خرید
#simadl-3402

دانلود قسمت 11 رئالیتی شو پدرخوانده

 • کیفیت: ۴K ,Full HD 1080p , 720p, 480p
 • ژانر: مسابقه
 • شبکه: نمایش خانگی
 • سال انتشار: 1401
 • سال های پخش: 1402 - 1401
 • محصول: ایران
 • زبان: فارسی
 • مدت زمان: 50 الی 60 دقیقه
 • کارگردان:سعید ابوطالب
 • خلاصه داستان سریال رئالیتی شو پدر خوانده: رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

سریالهای نمایش خانگی رئالیتی شو پدر خوانده ادامه و دانلود...
#simadl-3403

دانلود قسمت 12 رئالیتی شو پدرخوانده

 • کیفیت: ۴K ,Full HD 1080p , 720p, 480p
 • ژانر: مسابقه
 • شبکه: نمایش خانگی
 • سال انتشار: 1401
 • سال های پخش: 1402 - 1401
 • محصول: ایران
 • زبان: فارسی
 • مدت زمان: 50 الی 60 دقیقه
 • کارگردان:سعید ابوطالب
 • خلاصه داستان سریال رئالیتی شو پدر خوانده: رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

سریالهای نمایش خانگی رئالیتی شو پدر خوانده ادامه و دانلود...
#simadl-3404

دانلود قسمت 13 رئالیتی شو پدرخوانده

 • کیفیت: ۴K ,Full HD 1080p , 720p, 480p
 • ژانر: مسابقه
 • شبکه: نمایش خانگی
 • سال انتشار: 1401
 • سال های پخش: 1402 - 1401
 • محصول: ایران
 • زبان: فارسی
 • مدت زمان: 50 الی 60 دقیقه
 • کارگردان:سعید ابوطالب
 • خلاصه داستان سریال رئالیتی شو پدر خوانده: رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

سریالهای نمایش خانگی رئالیتی شو پدر خوانده ادامه و دانلود...
#simadl-3405

دانلود قسمت 14 رئالیتی شو پدرخوانده

 • کیفیت: ۴K ,Full HD 1080p , 720p, 480p
 • ژانر: مسابقه
 • شبکه: نمایش خانگی
 • سال انتشار: 1401
 • سال های پخش: 1402 - 1401
 • محصول: ایران
 • زبان: فارسی
 • مدت زمان: 50 الی 60 دقیقه
 • کارگردان:سعید ابوطالب
 • خلاصه داستان سریال رئالیتی شو پدر خوانده: رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

سریالهای نمایش خانگی رئالیتی شو پدر خوانده ادامه و دانلود...
#simadl-3406

دانلود قسمت 15 رئالیتی شو پدرخوانده

 • کیفیت: ۴K ,Full HD 1080p , 720p, 480p
 • ژانر: مسابقه
 • شبکه: نمایش خانگی
 • سال انتشار: 1401
 • سال های پخش: 1402 - 1401
 • محصول: ایران
 • زبان: فارسی
 • مدت زمان: 50 الی 60 دقیقه
 • کارگردان:سعید ابوطالب
 • خلاصه داستان سریال رئالیتی شو پدر خوانده: رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

سریالهای نمایش خانگی رئالیتی شو پدر خوانده ادامه و دانلود...