«

انجام پروژه متلب الگوریتم مورچگان ACO کلونی مورچه Ant Colony

»
وب سایت سیما دانلود در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند.
خرید

انجام پروژه متلب الگوریتم مورچگان ACO کلونی مورچه Ant Colony

برای انجام پروژه متلب الگوریتم مورچگان ACO کلونی مورچه Ant Colony با بهترین کیفیت و زمان و هزینه با شماره 09190090258 در ارتباط باشید.

ایده­ی اصلی این الگوریتم برگرفته از همکاری و تعامل مورچگان برای مسیریابی در محیط طبیعی است. همان­طور که در شکل زیر ملاحظه می­کنید هنگامی که دسته ای از مورچه ها در مسیر مابین غذا و کلونی به مانعی برخورد می کنند، کوتاه­ترین مسیر را برای عبور از مانع و رسیدن به غذا پیدا می کنند.

شیوه حرکت مورچه­گان در هنگام برخورد با مانع

یکی از معروف­ترین کاربردهای الگوریتم کلونی مورچه حل مسئله­ی فروشنده­ی دوره گرد است که الگوریتم کلونی مورچه را در قالب همین مسئله توضیح خواهیم داد. فرض کنیم فروشنده ای بخواهد کالاهای خود را درمیان چند شهر مانند شکل(6-2)به فروش برساند طوری­که با استفاده از کوتاه­ترین مسیر از هر شهر، تنها یک­بار عبور کند. اگر هر شهر را به صورت یک گره در گراف و مسیر میان شهرها را یال این گراف در نظر بگیریم، با توجه به این­که طول و شرایط مسیرهای میان شهرها متفاوت است میزان تمایل برای انتخاب شهرها با توجه به مسیرشان متفاوت خواهد بود.

Ant Colony Optimization | Baeldung

گراف شهرها و مسیرها

در این گراف، شهر فعلی را با r و شهر مقصد را با s نشان می­دهیم. حال فرض کنید یک مورچه را در آن قرار دهیم. اگر یک مورچه بخواهد از یک مسیر عبور کند، مسیری را انتخاب می­کند که بیشترین میزان فرمون و کمترین طول (در مساله فروشنده­ی دوره گرد) را دارد. فرمون مسیر را با 𝜏(𝑟,𝑠) ، و مقدار طول مسیر را با Nij نشان می­دهند. هر مورچه برای انتخاب یک شهر از دو پارامتر τ و N استفاده می­کند، با استفاده از این دو پارامتر می­توانیم احتمال انتخاب یک شهر را توسط یک مورچه محاسبه کنیم. این امر، از طریق معادله زیر میسر است.

در این رابطه: η(r,s) : مقدار هزینه­ی مسیر از شهر r (شهر فعلی مورچه) تا شهر s (شهر مقصد مورچه).Jk: لیست گره­های باقی­مانده از شهر r در گراف شهرها که توسط مورچه­ی k می­تواند ملاقات شود.α و β: پارامترهایی برای تنظیم میزان اثر فرمون و هزینه­­ی مسیر در احتمال انتخاب هر شهر توسط یک مورچه هستند. بعد از پیمودن کامل شهرها توسط مورچه­ها مقدار فرمون مسیرها توسط معادله زیر به صورت عمومی به روز می­شود:

در معادله فوق Lk مجموع کل مسیرهای پیموده شده توسط مورچه­ی k است. همان­طور که در تحت تاثیر عوامل محیطی طبیعی فرمون بجا مانده از مورچه­ها در مسیر ممکن است از بین برود. در این تاثیر از طریق معادله در الگوریتم اعمال می­شود.

در معادله بالا، α عددی بین صفر و یک است که احتمال خراب شدن یا نشدن فرمون را نشان می­دهد و m و k تعداد مورچه­ها هستند. برای ملاقات هر شهر مورچه­ها می­توانند به دو صورت رفتار کنند: بهره­برداری و جستجو، در روش بهره­برداری هر مورچه، با توجه به هزینه مسیر یا مقدار فرمون، اقدام به انتخاب شهر مقصد خود می­کند ولی در روش جستجو، از طریق معادله اقدام به انتخاب شهر مقصد خود می­کنند.

یکی از بهترین زبان های برنامه نویسی برای پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان زبان برنامه نویسی متلب است.

خانه متلب اولین و بهترین سایت در زمینه انجام پروژه های متلب است. در خانه متلب هیچ گونه واسطه ای وجود ندارد و به صورت مستقیم می توانید با مجری در ارتباط باشید.

بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

دانلود کد متلب الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم مورچگان

گروه تلگرام متلب

آموزش رایگان متلب

ديدگاه های ارسال شده است