«

آهنگ دیوانه جان با من بمان ابرمو گرفته بی تو آسمانم قایقم غمت شکسته بادبانم

»
وب سایت سیما دانلود در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند.