کلاب هاوس
«

کلاب هاوس

»
وب سایت سیما دانلود در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند.
#simadl-1768

تب استفاده از کلاب هاوس هر روز اوج می گیرد

جذابیت‌های کلاب هاوس پایانی ندارند. تنها لازم است تا گشتی در فضای مجازی بزنید تا متوجه شوید که تب استفاده از این «اپ» جدید چقدر شدت گرفته است. این «اپ» به دنبال استفاده ایلان ماسک بر سرزبانها افتاد و مشهور شد. به عبارتی کلاب هاوس توانست ره صد ساله را یک شبه طی کند. 

رپورتاژ آگهی ادامه و دانلود...