«

نیم نگاهی به فصل‌های اساسنامه مجتمع مسکونی

»
وب سایت سیما دانلود در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند.
خرید
#simadl-3121

اساسنامه آپارتمان به‌منظور اداره یک مجتمع مسکونی و حفظ و نگهداری تأسیسات و تجهیزات مرتبط با آن تنظیم می‌شود که در آن وظایف هر یک از اعضای مدیریت و همچنین مالکین و ساکنین آن متذکر خواهد شد.

با افزایش شهرنشینی شاهد رشد سریع السیر مجتمع مسکونی در شهرها بوده‌ایم که هرروزه نیز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. با توجه به اینکه هر سبکی از زندگی قوانین و شرایط مختص به خود را دارد اساسنامه آپارتمان و تعیین هزینه های مشترک نیز ضروری است. آپارتمان با توجه به قوانین تملک و آیین نامه ی مربوطه دارای اساسنامه آپارتمان است که اغلب توسط یک فرد حقوقی و به صورت اختصاصی برای آن مجتمع مسکونی نوشته می‌شود. منظور از اساسنامه آپارتمان مقررات و یا قراردادی است که جهت تنظیم روال کاری یک جمعیت مقرر و تعیین می‌گردد. درواقع در اساسنامه آپارتمان فرهنگ زندگی در این مجتمع مسکونی شرح داده شده و وظایف هر یک از اعضا ازجمله مالک، مستأجر، مجامع عمومی، مدیر، نحوه انتخاب هیئت مدیره، وظایف بازرسان و تمامی مباحث مربوط به آپارتمان نشینی در آن ذکر خواهد شد.

اساسنامه آپارتمان به‌منظور اداره یک مجتمع مسکونی و حفظ و نگهداری تأسیسات و تجهیزات مرتبط با آن تنظیم می‌شود که در آن وظایف هر یک از اعضای مدیریت و همچنین مالکین و ساکنین آن متذکر خواهد شد.

معمولاً اساسنامه آپارتمان برای هر مجتمع مسکونی به‌صورت اختصاصی نوشته می‌شود و از چندین فصل تشکیل‌شده است.شما به عنوان یک مدیر ساختمان باید بدانید که اساسنامه آپارتمان چیست و چگونه تنظیم می‌شود و برای کسب آگاهی در این زمینه می‌توانید به نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی مراجعه کنید.

اغلب در فصل اول اساسنامه آپارتمان در مورد مشخصات ساختمان و زمین توضیح داده می‌شود.

در فصل‌های بعدی اساسنامه آپارتمان اطلاعاتی در مورد تشکیلات اداری، قسمت‌های اختصاصی و مشترک مجتمع، حقوق و وظایف مالکین و ساکنین، امور مالی مجتمع، هزینه‌های مشترک و اختصاصی و مقررات متفرقه نظیر بازسازی، نقل‌وانتقال و یا تغییر اساسنامه صحبت خواهد شد.

در فصل اول اساسنامه آپارتمان که در مورد مشخصات ساختمان صحبت می‌شود ابتدا نام مجتمع ذکرشده و سپس آدرس آن دقیقاً مکتوب می‌شود. در ادامه مدت‌زمان فعالیت مجتمع مسکونی و اعضای آن ذکر خواهد شد و درنهایت در مورد هدف مجتمع توضیح داده خواهد شد.

تمام مالکان آپارتمان عضو مجتمع بوده و از کلیه حقوق مالکیت برخوردار خواهند بود. همچنین تمامی اعضای مجتمع در خصوص اجرای کلیه تکالیف مندرج در اساسنامه آپارتمان و قوانین مرتبط با آن باید متعهد باشند.

منظور از هدف مجتمع نیز اداره امور و نگهداری، تأمین و کنترل هزینه‌های مشترک مربوط به قسمت‌های مشاع و همین‌طور قسمت‌های اختصاصی آپارتمان است.

اگر می‌خواهید اساسنامه مجتمع مسکونی را به دیگر افراد ساکن در ساختمان دهید تا آنها نیز از این اساسنامه اطلاعت داشته باشند و نمی‌دانید این اساسنامه از کجا باید دانلود کنید بر روی فایل ورد اساسنامه مجتمع مسکونی کلیک کنید.

شروع رسیدگی در دعاوی حقوقی، به موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست، یک فرم چاپی مخصوص است که افراد با تکمیل موارد موجود در آن، اقامه دعوا می‌کنند. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط شکلی خاصی مانند قید آدرس اقامتگاه خوانده و خواهان را برای تکمیل دادخواست، تعیین کرده است.

 نحوه تنظیم و نگارش دادخواست، نکات مهمی دارد که نمی توان از آن غافل بود. زیرا عدم رعایت الزامات تنظیم دادخواست، سبب می‌شود که قرار رد دادخواست صادر شده وبه دعوای مورد نظر رسیدگی نشود. خواهان یا وکیل او می توانند فرم دادخواست را پر کنند و از این جهت، منع قانونی وجود ندارد.

وب سایت حقوقی احقاق با تلاش بر افزایش آگاهی افراد در مسائل قانونی و حقوق قانونی خود، در صدد ارائه انواع مقالات با موضوع حقوقی، کیفری، قراردادها، قوانین، اسناد تجاری و ... برآمده است و همچنین انواع نمونه دادخواست ها، اظهار نامه، نمونه قرارداد، نمونه شکوائیه و...را با دسترسی و دانلود سریع در اختیار شما قرار داده است و برای دانلود نمونه دادخواست مورد نظر خود می‌توانید به احقاق مراجعه کنید.

رپورتاژ آگهی

ديدگاه های ارسال شده است